Home » Staff

Staff

Revd. Dr. Mosese Mailo
Revd. Dr. Sanele Lavatai
Revd. Dr. Selota Maliko
Revd. Dr. Olataga Elu
Revd. Dr. Iosefa Lefaoseu
Revd. Titimaea Titimaea
Revd. Sitivi Kamu Wright
Revd. Sauileoge Pouli
Revd. Numia Tauauve’a
Piula Staff and Wives